Més a prop d’una nova reunió de la comunitat forestal espanyola

El juny de 2021 celebrarem el 8è Congrés Forestal Espanyol, amb l’objectiu de reunir a Lleida (Catalunya) tota la comunitat forestal científica i tècnica del país, i amb la intenció d’escoltar i donar a conèixer els treballs de recerca i les nombroses aplicacions pràctiques del nostre sector durant els darrers quatre anys.
En aquesta ocasió volem ressaltar el paper clau que el sector forestal té per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa intergovernamental promoguda amb l’objectiu d’involucrar-hi també altres institucions (públiques i privades), així com la societat civil.

Amb vista a 2030, la pretensió d’implementar una nova agenda per al desenvolupament sostenible del nostre planeta es presenta ara com “més de tothom”, com un objectiu impossible d’assolir si no actuem amb una responsabilitat solidària, cadascun des del paper que ens toca fer. Així, al 8CFE volem mostrar com la ciència forestal investiga, prova i implementa unes pràctiques vàlides i essencials per assolir els objectius d’aquesta nova agenda que té com a meta general “erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom”.

Tot i que pot semblar que la nostra tasca es limita exclusivament a l’objectiu 15 (gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat), volem demostrar que la nostra feina va molt més enllà. I al 8CFE ho deixarem clar.