S'ajorna al setembre del 2021 la celebració del 8è Congrés Forestal Espanyol

Se aplaza a septiembre de 2021 la celebración del 8º Congreso Forestal Español Cesefor

El Comitè Organitzador de l'8è Congrés Forestal Espanyol acaba d'anunciar la decisió d'ajornar les dates de celebració de la propera edició, passant del mes de juny de 2021 a la setmana del 20 al 24 de setembre d'aquest mateix any.

Aquest canvi de dates comporta, a més, una modificació en els terminis de totes les fases de presentació de comunicacions, el que proporcionarà més temps per desenvolupar la seva feina, tant als autors com als integrants de Comitè Científic.

La decisió respon a la voluntat de celebrar un Congrés en les condicions més favorables per a tothom, i en un escenari i circumstàncies que possibilitin una trobada més segura, davant el gir dels esdeveniments en la situació sociosanitària d’aquesta tardor i la possibilitat de prolongar-se fins ben entrada la primavera.

Les dates del calendari de presentació de comunicacions, per a cadascuna de les següents fases, queden així pel que fa als autors:

  • Presentació de textos complets: 1 de novembre del 2020 - 19 de març del 2021
  • Avaluació dels textos complets: 22 de març - 16 de maig del 2021
  • Presentació de modificacions als textos complets: 17 - 31 de maig del 2021
  • Proposta de presentació a l'autor: 21 - 25 juny del 2021