Teresa Cervera

Responsable del área de fomento de la gestió forestal sostenible en Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya