El Comité Organizador del 8º Congreso Forestal Español (CFE) acaba de lanzar la 4ª Circular, en la que da cuenta, entre otros aspectos, de la apertura de la...

El Comitè Organitzador del 8º Congreso Forestal Español ha acordat ampliar fins al 21 de gener el lliurament de textos complets per a les comunicacions al 8CFE. Recordeu que aquest procediment és...

El Comité Organizador del 8º Congreso Forestal Español ha acordado ampliar hasta el 21 de enero la entrega de textos completos para las comunicaciones al 8CFE. Recordad que este procedimiento es ...

Queda només una setmana per finalitzar aquest 2021 en què, en condicions normals, ens hauria agradat trobar-nos a Lleida celebrant el 8º Congreso Forestal Español. No obstant això, l'ajornament a 2022 ha estat la mesura...

Queda apenas una semana para finalizar este 2021 en el que, en condiciones normales, nos hubiera gustado encontrarnos en Lleida celebrando el 8º Congreso Forestal Español. No obstante, el aplazamiento a 2022 ha sido la...