Abans de formalitzar les vostres inscripcions al 8CFE, inclosa l'elecció d'algun dels 10 viatges tècnics previstos per al 29 de juny, des de l'organització del Congrés ens agradaria fer una sèrie de precisions sobre...

Antes de formalizar vuestras inscripciones al 8CFE, incluida la elección de alguno de los 10 viajes técnicos previstos para el 29 de junio, desde la organización del Congreso nos gustaría hacer una serie de precisiones al...