Aquesta 2ª Circular veu la llum en un moment molt més esperançador que no pas ho va fer la primera de les nostres comunicacions, en la qual us anunciàvem la celebració del 8è Congrés Forestal Espanyol a Lleida (Catalunya) del 10 al 14 de juny de 2021.

La tornada a aquesta relativa normalitat ve acompanyada ara per la publicació de diverses novetats que esperem que us siguin útils per poder planificar la vostra participació a Lleida. Entre aquests anuncis, cal destacar la composició del Comitè Organitzador i del Comitè Científic.

En el present document també donem a conèixer als futurs congressistes l'estructura de les taules temàtiques, que, per a aquesta edició, passen de deu a set i s'han estructurat de manera que donin cabuda a tota una sèrie de qüestions a les quals s’ha de donar resposta des de la ciència forestal, com a part de la nostra contribució a la resolució de problemes globals.

Pel que fa a les fórmules de participació dels congressistes a través de comunicacions, també aquesta vuitena edició presenta algunes novetats, com les dues úniques modalitats establertes (original i síntesi) per fer la vostra aportació científica. De tot això us informem en aquesta circular, en la qual  també s'anuncia el període de presentació de resums, que va de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2020, a través de l'aplicació (també renovada) habilitada per a aquesta finalitat al nostre lloc web.

També us oferim la informació relativa a les tarifes d'inscripció, en les modalitats anticipada i ordinària (per als cinc dies) i els preus per assistir-hi dies solts. Per a la inscripció anticipada el termini s'obre l’1 d'agost i conclou el 31 de març de 2021. De les taules redones, visites de camp i altres detalls complementaris del programa, n’anirem informant en profunditat en les pròximes comunicacions.

El Comitè Científic està preparat per començar a treballar i espera l'arribada dels vostres resums. Pel que fa al Comitè Organitzador, aprofitem aquesta ocasió per agrair per endavant el seu indispensable suport, amb la confiança que, junts, llançarem una nova edició del CFE a l'altura dels reptes del segle XXI.

 

Gràcies a tots,

El Comitè Organitzador del 8º Congreso Forestal Español


Comitè Organitzador

   President

   Felipe Bravo Oviedo. SEFC / Universidad de Valladolid

   Vicepresident

   Mercedes Guijarro Guzmán. SECF / INIA-CIFOR

   Secretari

   Carlos del Peso Taranco. SECF / Universidad de Valladolid

   Tresorera

   Mercedes Bertomeu García. SECF / INIA-CIFOR

   Vocals

   Jesús Pemán. SECF / Univesitat de Lleida

   Mercedes Guijarro Guzmán. SECF / INIA-CIFOR

   Ramon Cónsola. Diputació de Lleida

   Jordi Romà / Diputació de Barcelona

   Míriam Piqué. SECF / Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

   Teresa Cervera. Generalitat de Catalunya

   Mònica Terrado. La Paería Ayuntament de Lleida

   Antoni Trasobares. Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

   Secretaria Tècnica

   Rodrigo Gómez Conejo. Cesefor


Comitè Científic

   Felipe Bravo Oviedo. SEFC / Universidad de Valladolid

   Carlos del Peso. SEFC / Universidad de Valladolid

  Taula Temàtica 1. Gestió de riscos i pertorbacions vincaldes al camvi global

   Carmen Hernando. CIFOR-INIA
   Daniel Moya. Universidad de Castilla La Mancha
   Carmen Romeralo.
   Fernando Pulido. Univesidad de Extremadura
   Jonàs Oliva. Universidad de Lérida

  Taula Temàtica 2. Bioeconomia: serveis ecosistèmics, forest i indústria

   José Vicente Oliver. Universidad Politécnica de Valencia
   Jordi Gene. INCAFUST
   Pablo Sabin. Fundación Cesefor
   Asunción Morte. Universidad de Murcia
   Aida Rodríguez. Fundación Cesefor
   Carlos Alonso. Universidad Politécnica de Madrid

  Taula Temàtica 3. Conservació de solis i recursos hídrics

   Carolina Martínez. Universidad Politécnica de Madrid
   Antonio del Campo. Universidad Politécnica de Valencia
   Jordi Cortina. Universidad de Alicante
   Belén Turrión. Universidad de Valladolid
   Jorge Mongil.
Universidad Católica de Ávila

  Taula Temàtica 4. Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació

   Rafael Calama. CIFOR- INIA
   Marcos Barrio. Universidad de Oviedo
   Josu González Alday. Universidad de Lérida
   Rosa María Canals. Universidad Pública de Navarra
   Josep María Espelta. CREAF
   Jesús Julio Camarero. Instituto Pirenáico de Ecología

  Taula Temàtica 5. Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversidat

   Lorena Gómez Aparicio. Centro Superior de Investigaciones Científicas
   Jordi Camprodón.
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
   Juana Barber. Diputación de Barcelona
   Ricardo Alía. CIFOR - INIA
   Reyes Alejano. Universidad de Huelva

  Taula Temàtica 6. Gobernança i integració social

   Olga González. Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León
   Fátima Cruz. Universidad de Valladolid
   Alfonso Fernández Manso. Universidad de León
   Yeray Martínez. Genea Consultores

  Taula Temàtica 7. De les dades a les decisions

   Rafael Navarro. Universidad de Córdoba
   Cristina Gómez. Fundación Cesefor
   Ana Sebastian. GMV
   Rafael Alonso. föra technologies
   César Pérez. Universidad de Santiago de Compostela
   Clara Antón. Instituto Noruego de Investigación de Bioeconomia

 


Taules Temàtiques i paraules clau

Les taules temàtiques volen donar cabuda a problemes socials rellevants per als quals les diferents disciplines socials, mètodes i eines promouen solucions. Es tracta que les aportacions tendeixin, més que a descriure mètodes i aproximacions, a mostrar com poden ajudar a la solució d’aquests reptes, per col·laborar a assolir les metes dels objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, s’espera que les aportacions s’enfoquin als problemes més que a les disciplines, i que el desenvolupament del Congrés serveixi per aportar solucions basades en la naturalesa per a una societat més justa i sostenible.

En aquest sentit, les paraules clau que s'enumeren per a cada taula temàtica recopilen de manera no excloent els problemes que s’hi poden abordar, així com les eines utilitzades per solucionar-los.

  1. Gestió de riscos i pertorbacions vincaldes al camvi global

Paraules clau: riscos biòtics i abiòtics, incendis forestals, sanitat forestal (plagues i malalties), espècies invasores, dinàmiques poblacionals extremes, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  2. Bioeconomia: serveis ecosistèmics, forest i indústria

Paraules clau: aprofitaments, silvicultura, plantacions, planificació, productes fusters i no fusters, recursos cinegètics i piscícoles, sistemes agrosilvopastorals, economia circular, bioenergia, construcció en fusta, ús recreatiu, conservació i millora de recursos genètics, ecoturisme, boscos urbans, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  3. Conservació de solis i recursos hídrics

Paraules clau: hidrologia forestal i restauració hidrològica, restauració d’ecosistemes i silvicultura, cabals ecològics i ecosistemes aquàtics, qualitat d’aigües, bioenginyeria, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  4. Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació

Paraules clau: Silvicultura, repoblacions, migració assistida, planificació, conservació i millora de recursos genètics, quantificació i valoració de CO2, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  5. Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversidat

Paraules clau: ecologia i biodiversitat forestal, gestió forestal, conservació de la diversitat genètica, plans de recuperació d’espècies amenaçades, espais protegits, boscos madurs, ecologia del paisatge, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  6. Gobernança i integració social

Paraules clau: Paraules clau: desenvolupament rural, política forestal, participació social, història forestal, sociologia rural, legislació i normes forestals, propietat forestal, associacionisme i xarxes forestals, comunicació, educació i divulgació.

  7. De les dades a les decisions

Paraules clau: inventaris, lidar, models, simulacions, ontologies, sistemes d'informació geogràfica, cartografia, sensors remots, teledetecció, Internet de les coses, traçabilitat, dades massives, aprenentatge automàtic, mineria de dades, intel·ligència artificial.


Presentació de comunicacions

Com és tradiciona,  les actes del Congrés reuniran tota la producció científica i tècnica que ha generat el sector en els darrers quatre anys. En aquesta ocasió, i com a novetat, l’organització ha establert que les comunicacions siguin de dos tipus:

  Comunicació original

Es tracta de treballs cientificotècnics originals que, amb una extensió d'entre 1.000 i 6.000 paraules (excloent el títol, autors, afiliació, resum, llistes de referències i paraules clau) presenten resultats i desenvolupaments innovadors a les diferents Taules Temàtiques.

  Síntesi

Són els treballs que recopilen resultats majoritàriament de treballs i experiències publicats que, després d'una adequada posada a el dia, poden aportar llum sobre els aspectes tractats en les diferents taules temàtiques. No s'admetran treballs que consisteixin exclusivament en revisions bibliogràfiques o repeticions de treballs anàlegs ja presentats. L'extensió dels treballs de síntesi ha d’estar entre les 6.000 i les 12.000 paraules (excloent-ne títol, autors, afiliació, resum, llistes de referències i paraules clau).

El calendari per a la presentació d'aportacions s'estableix en els passos següents:

Pas 1. Presentació de resums. 

De l'1 de juliol al 15 de setembre de 2020

La presentació de resums s’ha de fer a través de l'aplicació habilitada per a aquesta finalitat a la pàgina web del congrés: www.congresoforestal.es. Aquesta aplicació s'ha renovat per  possibilitar una comunicació molt més directa entre els diferents agents del procés (autors-avaluadors). Per això, cal emplenar les dades professionals en l'apartat REGISTRE. L'aplicació explica de manera clara les instruccions per presentar els resums, que no han de superar les 200 paraules i han d'associar-se a una taula temàtica, tot i que l'avaluador podrà suggerir de vincular-la a una altra.

Recordeu que el termini per presentar els resums finalitza el 15 de setembre de 2020.

Pas 2. Avaluació des resums i resposta del Comiteè Científic. 

De l'1 de juliol al 15 d'octubre de 2020.

Es tracta d'un procediment de treball intern per part del Comitè Científic, i la fase en la qual es comunicarà als autors si el resum ha estat acceptat amb modificacions o rebutjat per l'avaluador.

Pas 3. Presentació de textos complets.

Del 16 d'octubre de 2020 al 15 de gener de 2021.

Tal com s'indicarà en l'aplicació de gestió de comunicacions, en aquesta fase s’haurà de fer arribar al Comitè Científic el text complet, seguint les pautes i instruccions de la plantilla proporcionada. Serà també el moment en el qual els autors podran fer comentaris als avaluadors sobre les modificacions que els hagin demanat, o formular les al·legacions oportunes en el cas que la comunicació hagi estat rebutjada.

Recordeu que el termini per presentar els textos complets finalitza el 15 de gener de 2021.

Pas 4. Avaluació dels textos complets per part del Comitè Científic.

Del 16 de gener al 5 de març de 2021.

Els avaluadors estudiaran en aquesta fase els textos complets presentats i, de comú acord amb els coordinadors de les taules temàtiques, faran arribar als autors les propostes de modificació dels textos presentats o els comunicaran si el text ha estat rebutjat. En aquesta etapa el Comitè Científic també valorarà una proposta de presentació per a la comunicació (oral o pòster).

Pas 5. Presentació de modificacions dels textos complets.

Del 10 al 26 de març de 2021.

Poc més de dues setmanes per a la presentació dels textos definitius, incloent-hi les últimes modificacions suggerides pel Comitè Científic. Tindreu temps fins al 26 de març de 2021!

Pas 6. Proposta de presentació als autors per part del Comitè Científic. 

Del 13 al 23 d'abril de 2021.

 


CALENDARI DE DATES IMPORTANTS PER ALS AUTORS

 


TARIFES I CALENDARI D'INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS


Recordeu també que...

Us convidem a interactuar amb la nostra comunitat a través dels perfils creats a les xarxes socials: Facebook (Congreso Forestal Español) i Twitter (@congresoforesta). Cap al #8CFE!

 

2ª CIRCULAR - Julio de 2020Suscríbete aquí a nuestra lista de distribución para recibir todas las comunicaciones y circulares del 8º Congreso Forestal Español. Una vez introducido tu email, llegará un mensaje a tu bandeja de entrada que deberás confirmar. Te aconsejamos revisar tu carpeta de spam, o agregarnos a tu lista de remitentes seguros.

.