PROGRAMA

El programa del congrés es dissenyarà al voltant de les comunicacions orals, sessions de pòster, taules rodones, tallers, viatges tècnics... en què el congressista formarà part activa.

De moment ja podem anunciar-vos aquesta distribució de Taules Temàtiques per dies, que implica que les sessions de presentacions orals, pòsters, taules rodones i tallers estaran organitzades al programa definitiu del 8CFE d'acord amb la distribució següent:

Dilluns 27 de juny Dimarts 28 de juny Dimecres 29 de juny Dijous 30 de juny Divendres 1 de julio
MT1:
Gestió de riscos i pertorbacions vinculats al canvi global
MT1:
Gestió de riscos i pertorbacions vinculats al canvi global
VIATGES TÈCNICS MT2:
Bioeconomia: serveis sistèmics, muntanya i indústria
MT2:
Bioeconomia: serveis sistèmics, muntanya i indústria
MT4:
Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació
MT4:
Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació
MT6:
Governança i integració social
MT3:
Conservació de sòls i recursos hídrics
MT5:
Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversitat
MT5:
Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversitat
MT7:
De les dades a les decisions
MT6:
Governança i integració social
MT7:
De les dades a les decisions