PROGRAMA

La segona circular es publicarà el juny de 2020, en què es donarà a conèixer la llista de taules temàtiques i el comitè científic, així com informació sobre els terminis d’inscripció.

Reviseu les dates clau a la pàgina d’inici per organitzar-vos el calendari i planificar-vos la presentació de comunicacions.

Els comitès organitzador i científic dissenyaran un programa d’activitats que s’anunciarà en les properes circulars.

Si teniu dubtes o suggeriments, contacteu amb nosaltres mitjançant el formulari de la pàgina d’inici.