EXPOSITORES

Alguns dels nostres suports, especialment coorganitzadors i patrocinadors, s'exposaran al CFE els seus serveis i activitats en un estand a l'espai expositiu de Congrés. Aquest espai, localitzat al Palau de Congressos La Llotja. Participar com a expositor atorga a la seva entitat un major visibilitat i compromís i tindrà mitjançant la instal·lació d'estand l'oportunitat de tenir una major repercussió i promocionar la seva activitat. Més endavant es publicaran les condicions de participació, però pot posar-se en contacte amb el 8CFE en qualsevol moment.