EXPOSITORES

Alguns dels nostres suports, especialment coorganitzadors i patrocinadors, s'exposaran al CFE els seus serveis i activitats en un estand a l'espai expositiu de Congrés. Aquest espai, localitzat al Palau de Congressos La Llotja. Participar com a expositor atorga a la seva entitat un major visibilitat i compromís i tindrà mitjançant la instal·lació d'estand l'oportunitat de tenir una major repercussió i promocionar la seva activitat. Més endavant es publicaran les condicions de participació, però pot posar-se en contacte amb el 8CFE en qualsevol moment.

Algunos de nuestros soportes, especialmente coorganizadores y patrocinadores, se expondrán al CFE sus servicios y actividades en un stand en el espacio expositivo de Congreso. Este espacio, localizado en el Palau de Congresos La Llotja. Participar como expositor otorga a su entidad un mayor visibilidad y compromiso y tendrá mediante la instalación de stand la oportunidad de tener una mayor repercusión y promocionar su actividad. Más adelante se publicarán las condiciones de participación, pero puede ponerse en contacto con el 8CFE en cualquier momento.