Llancem la nostra 3ª CIRCULAR amb tota la il·lusió posada en la trobada que esperem tenir amb tots vosaltres el proper any. Concretament, de el 27 de juny a l'1 de juliol a Lleida. Confiem que cap altre contratemps vingui a entelar les nostres ganes de tornar a celebrar el que és el congrés per antonomàsia de la Ciència Forestal Espanyola.

Reprendre l'activitat de l'8CFE ha implicat adoptar una sèrie de decisions amb novetats a l'respecte de la presentació de comunicacions a Congrés. Per 'uniformitzar' el procés d'aportacions científiques, torna a obrir-se el procediment des del principi. És a dir, des de la fase inicial de presentació de resums, que els autors podran fer arribar fins al 30 de setembre. Els avaluadors començaran la seva revisió a partir de l'1 d'octubre.

Ens agradaria subratllar que la reactivació de l'procediment suposa una posta de 'comptador a zero'. És a dir, el procés de presentació de comunicacions s'obre de nou des de la fase inicial (és a dir, "Presentació de resums"). A la secció 'Presentació de Comunicacions' poden consultar-se els terminis de cadascuna de les fases d'aportacions, que són de similar durada als establerts en ocasions anteriors. Creiem oportú recordar als futurs congressistes l'estructura de les Taules Temàtiques, que per a aquesta edició passen de 10 a 7, de manera que donin cabuda a tot un seguit de qüestions a les que donar resposta des de la ciència forestal, com a part de la nostra contribució a la resolució de problemes globals. Pel que fa a les fórmules de participació dels congressistes a través de comunicacions, també us vam anunciar en el seu moment que aquesta vuitena edició presentava certes novetats, com les dues úniques modalitats establertes (original i síntesi) per fer la vostra aportació cientificotècnica.

Inscripció primerenca a partir de el 15 d'octubre.

També us oferim la informació relativa a les tarifes d'inscripcions, en les modalitats primerenca i ordinària (per als cinc dies) i els preus per assistir per dies solts. Per a la inscripció primerenca s'obre el termini el proper 15 d'octubre, i conclou el 31 de març de 2022. Quant a l'organització de les Taules Rodones, Visites de camp, i altres detalls complementaris de el programa, el Comitè Organitzador d'adequar la celebració de cadascuna d'aquestes activitats en funció de les mesures de seguretat sanitària a les que, per responsabilitat, ens obliga la COVID-19. De tot això us anirem informant detalladament en les properes comunicacions.

Gràcies a tots,

El Comitè Organitzador del 8º Congreso Forestal Español


Comitè Organitzador

   President

   Felipe Bravo Oviedo. SEFC / Universidad de Valladolid

   Vicepresident

   Mercedes Guijarro Guzmán. SECF / INIA-CIFOR

   Secretari

   Carlos del Peso Taranco. SECF / Universidad de Valladolid

   Tresorera

   Mercedes Bertomeu García. SECF / INIA-CIFOR

   Vocals

   Jesús Pemán. SECF / Univesitat de Lleida

   Mercedes Guijarro Guzmán. SECF / INIA-CIFOR

   Ramon Cónsola. Diputació de Lleida

   Jordi Romà / Diputació de Barcelona

   Míriam Piqué. SECF / Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

   Teresa Cervera. Generalitat de Catalunya

   Mònica Terrado. La Paería Ayuntament de Lleida

   Antoni Trasobares. Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

   Secretaria Tècnica

   Rodrigo Gómez Conejo. Cesefor


Comitè Científic

   Felipe Bravo Oviedo. SEFC / Universidad de Valladolid

   Carlos del Peso. SEFC / Universidad de Valladolid

  Taula Temàtica 1. Gestió de riscos i pertorbacions vincaldes al camvi global

   Carmen Hernando. CIFOR-INIA
   Daniel Moya. Universidad de Castilla La Mancha
   Carmen Romeralo.
   Fernando Pulido. Univesidad de Extremadura
   Jonàs Oliva. Universidad de Lérida

  Taula Temàtica 2. Bioeconomia: serveis ecosistèmics, forest i indústria

   José Vicente Oliver. Universidad Politécnica de Valencia
   Jordi Gene. INCAFUST
   Pablo Sabin. Fundación Cesefor
   Asunción Morte. Universidad de Murcia
   Aida Rodríguez. Fundación Cesefor
   Carlos Alonso. Universidad Politécnica de Madrid

  Taula Temàtica 3. Conservació de solis i recursos hídrics

   Carolina Martínez. Universidad Politécnica de Madrid
   Antonio del Campo. Universidad Politécnica de Valencia
   Jordi Cortina. Universidad de Alicante
   Belén Turrión. Universidad de Valladolid
   Jorge Mongil.
Universidad Católica de Ávila

  Taula Temàtica 4. Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació

   Rafael Calama. CIFOR- INIA
   Marcos Barrio. Universidad de Oviedo
   Josu González Alday. Universidad de Lérida
   Rosa María Canals. Universidad Pública de Navarra
   Josep María Espelta. CREAF
   Jesús Julio Camarero. Instituto Pirenáico de Ecología

  Taula Temàtica 5. Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversidat

   Lorena Gómez Aparicio. Centro Superior de Investigaciones Científicas
   Jordi Camprodón.
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
   Juana Barber. Diputación de Barcelona
   Ricardo Alía. CIFOR - INIA
   Reyes Alejano. Universidad de Huelva

  Taula Temàtica 6. Gobernança i integració social

   Olga González. Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León
   Fátima Cruz. Universidad de Valladolid
   Alfonso Fernández Manso. Universidad de León
   Yeray Martínez. Genea Consultores

  Taula Temàtica 7. De les dades a les decisions

   Rafael Navarro. Universidad de Córdoba
   Cristina Gómez. Universidad de Valladolid
   Ana Sebastian. GMV
   Rafael Alonso. föra technologies
   César Pérez. Universidad de Santiago de Compostela
   Clara Antón. Instituto Noruego de Investigación de Bioeconomia

 


Taules Temàtiques i paraules clau

Les taules temàtiques volen donar cabuda a problemes socials rellevants per als quals les diferents disciplines socials, mètodes i eines promouen solucions. Es tracta que les aportacions tendeixin, més que a descriure mètodes i aproximacions, a mostrar com poden ajudar a la solució d’aquests reptes, per col·laborar a assolir les metes dels objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, s’espera que les aportacions s’enfoquin als problemes més que a les disciplines, i que el desenvolupament del Congrés serveixi per aportar solucions basades en la naturalesa per a una societat més justa i sostenible.

En aquest sentit, les paraules clau que s'enumeren per a cada taula temàtica recopilen de manera no excloent els problemes que s’hi poden abordar, així com les eines utilitzades per solucionar-los.

  1. Gestió de riscos i pertorbacions vincaldes al camvi global

Paraules clau: riscos biòtics i abiòtics, incendis forestals, sanitat forestal (plagues i malalties), espècies invasores, dinàmiques poblacionals extremes, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  2. Bioeconomia: serveis ecosistèmics, forest i indústria

Paraules clau: aprofitaments, silvicultura, plantacions, planificació, productes fusters i no fusters, recursos cinegètics i piscícoles, sistemes agrosilvopastorals, economia circular, bioenergia, construcció en fusta, ús recreatiu, conservació i millora de recursos genètics, ecoturisme, boscos urbans, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  3. Conservació de solis i recursos hídrics

Paraules clau: hidrologia forestal i restauració hidrològica, restauració d’ecosistemes i silvicultura, cabals ecològics i ecosistemes aquàtics, qualitat d’aigües, bioenginyeria, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  4. Acció pel clima: gestió forestal adaptativa per a la mitigació i l'adaptació

Paraules clau: Silvicultura, repoblacions, migració assistida, planificació, conservació i millora de recursos genètics, quantificació i valoració de CO2, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  5. Conservació d'hàbitats i foment de la biodiversidat

Paraules clau: ecologia i biodiversitat forestal, gestió forestal, conservació de la diversitat genètica, plans de recuperació d’espècies amenaçades, espais protegits, boscos madurs, ecologia del paisatge, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

  6. Gobernança i integració social

Paraules clau: Paraules clau: desenvolupament rural, política forestal, participació social, història forestal, sociologia rural, legislació i normes forestals, propietat forestal, associacionisme i xarxes forestals, comunicació, educació i divulgació.

  7. De les dades a les decisions

Paraules clau: inventaris, lidar, models, simulacions, ontologies, sistemes d'informació geogràfica, cartografia, sensors remots, teledetecció, Internet de les coses, traçabilitat, dades massives, aprenentatge automàtic, mineria de dades, intel·ligència artificial.


Presentació de comunicacions

Com és tradiciona,  les actes del Congrés reuniran tota la producció científica i tècnica que ha generat el sector en els darrers quatre anys. En aquesta ocasió, i com a novetat, l’organització ha establert que les comunicacions siguin de dos tipus:

  Comunicació original

Es tracta de treballs cientificotècnics originals que, amb una extensió d'entre 1.000 i 6.000 paraules (excloent el títol, autors, afiliació, resum, llistes de referències i paraules clau) presenten resultats i desenvolupaments innovadors a les diferents Taules Temàtiques.

  Síntesi

Són els treballs que recopilen resultats majoritàriament de treballs i experiències publicats que, després d'una adequada posada a el dia, poden aportar llum sobre els aspectes tractats en les diferents taules temàtiques. No s'admetran treballs que consisteixin exclusivament en revisions bibliogràfiques o repeticions de treballs anàlegs ja presentats. L'extensió dels treballs de síntesi ha d’estar entre les 6.000 i les 12.000 paraules (excloent-ne títol, autors, afiliació, resum, llistes de referències i paraules clau).

El calendari per a la presentació d'aportacions s'estableix en els passos següents:

Pas 1. Presentació de resums. 

De l'1 a el 30 de setembre de 2021

La presentació de resums s’ha de fer a través de l'aplicació habilitada per a aquesta finalitat a la pàgina web del congrés: www.congresoforestal.es. Aquesta aplicació s'ha renovat per  possibilitar una comunicació molt més directa entre els diferents agents del procés (autors-avaluadors). Per això, cal emplenar les dades professionals en l'apartat REGISTRE. L'aplicació explica de manera clara les instruccions per presentar els resums, que no han de superar les 200 paraules i han d'associar-se a una taula temàtica, tot i que l'avaluador podrà suggerir de vincular-la a una altra.

Recordeu que el termini per presentar els resums finalitza el 30 de setembre de 2021.

Pas 2. Avaluació des resums i resposta del Comiteè Científic. 

De l'1 a el 15 d'octubre de 2021

Es tracta d'un procediment de treball intern per part del Comitè Científic, i la fase en la qual es comunicarà als autors si el resum ha estat acceptat amb modificacions o rebutjat per l'avaluador.

Pas 3. Presentació de textos complets.

Del 16 d'octubre de 2020 al 15 de gener de 2021

Tal com s'indicarà en l'aplicació de gestió de comunicacions, en aquesta fase s’haurà de fer arribar al Comitè Científic el text complet, seguint les pautes i instruccions de la plantilla proporcionada. Serà també el moment en el qual els autors podran fer comentaris als avaluadors sobre les modificacions que els hagin demanat, o formular les al·legacions oportunes en el cas que la comunicació hagi estat rebutjada.

Recordeu que el termini per presentar els textos complets finalitza el 15 de gener de 2022.

Pas 4. Avaluació dels textos complets per part del Comitè Científic.

De el 17 de gener a el 6 de març de 2022.

Els avaluadors estudiaran en aquesta fase els textos complets presentats i, de comú acord amb els coordinadors de les taules temàtiques, faran arribar als autors les propostes de modificació dels textos presentats o els comunicaran si el text ha estat rebutjat. En aquesta etapa el Comitè Científic també valorarà una proposta de presentació per a la comunicació (oral o pòster).

Pas 5. Presentació de modificacions dels textos complets.

Del 7 al 25 de març de 2022.

Poc més de dues setmanes per a la presentació dels textos definitius, incloent-hi les últimes modificacions suggerides pel Comitè Científic. Tindreu temps fins al 25 de març de 2022!

Pas 6. Proposta de presentació als autors per part del Comitè Científic. 

Del 25 al 29 d'abril de 2022.

 Recordeu també que...

Us convidem a interactuar amb la nostra comunitat a través dels perfils creats a les xarxes socials: Facebook (Congreso Forestal Español) i Twitter (@congresoforesta). Cap al #8CFE!

 

3ª CIRCULAR - setembre de 2021Suscríbete aquí a nuestra lista de distribución para recibir todas las comunicaciones y circulares del 8º Congreso Forestal Español. Una vez introducido tu email, llegará un mensaje a tu bandeja de entrada que deberás confirmar. Te aconsejamos revisar tu carpeta de spam, o agregarnos a tu lista de remitentes seguros.

.