Avís legal

L’objectiu d’aquestes condicions generals és regular les condicions d’ús d’aquest web (en endavant, “el web”), propietat de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (d’ara endavant, SECF), amb CIF G-36174852, amb domicili social al Centro de Investigación Forestal de Lourizán, carretera de Marín, km 3,5, Lourizán (Pontevedra), i inscrita al Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 1036.06, amb la qual es pot contactar via secforestales@secforestales.org.

1. Condicions d’accés

L’objectiu d’aquest web és proporcionar informació a l’usuari, així com atendre qualsevol consulta o sol·licitud en relació amb el tema tractat. El seu ús implica l’acceptació plena per part de l’usuari d’aquestes condicions, per la qual cosa, si no esteu d’acord amb el seu contingut, us heu d’abstenir de fer ús del web, així com dels serveis que s’hi ofereixen. La SECF es reserva el dret de realitzar-hi els canvis que consideri oportuns, i pot modificar-ne, suprimir-ne o incloure-hi, sense previ avís, nous continguts o serveis, així com la manera en què apareixen presentats i localitzats i les condicions d’ús del web.

L’usuari accepta que l’accés i l’ús del web i dels continguts que hi ha inclosos es produeixen lliurement i conscientment, sota la seua exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

  • No utilitzar el lloc web per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral, l’ordre públic, en general, i fer-ne un ús lícit i honest, d’acord amb aquestes condicions generals, així com abstenir-se de realitzar cap acte que pugui malmetre, desactivar, sobrecarregar o deteriorar el web o impedir-ne l’ús i la utilització normals per part d’altres usuaris.
  • No manipular ni modificar cap contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del seu propietari. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense aquest consentiment eximeix el titular de qualsevol responsabilitat.
  • No reproduir-ne els continguts, ni copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, transformar-los o modificar-los, tret que tingui l’autorització obligatòria del titular dels corresponents drets o això sigui permès legalment, així com tampoc suprimir, eludir o manipular els drets d’autor i altres dades identificatives dels drets de la SECF o dels seus propietaris incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts revisats.
  • No introduir ni difondre en el web programes de dades (virus o cap tipus de programari nociu) que puguin causar-hi danys.

La SECF no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web ni es fa responsable dels danys que es puguin produir, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements perjudicials, sigui quina sigui la seua naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al web.

2. Ús de galetes

Per tal de proporcionar un servei més òptim, la SECF pot emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari petits fitxers d’informació, anomenats “galetes”, utilitzats per al bon funcionament d’alguns dels serveis oferts, així com per realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes al web, o per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. Per limitar o restringir l’admissió de galetes al vostre ordinador, podeu configurar-ne el navegador amb aquesta finalitat. Per obtenir-ne més informació, visiteu la nostra política de galetes.

3. Responsabilitats

L’usuari serà el responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui patir la SECF o qualsevol tercer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què està sotmès per les presents condicions generals. La SECF no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui el web a continguts externs; tanmateix, suprimirà els enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com en tingui coneixement.

4. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els continguts del web i, en particular, tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i subministrament dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzades en relació amb aquests, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, propietat del titular del web o, si escau, de tercers.

En cap cas el fet que l’usuari hi accedeixi o els usi implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels dits drets, ni confereix cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i explícita expressament atorgada a aquest efecte per la SECF o el tercer titular dels drets afectats.

La SECF és propietària dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, els botons de navegació, el codi, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut del web, o, en altres casos, disposa de l’autorització corresponent per a l’ús d’aquests elements.

Totes les marques comercials, noms comercials o signes distintius que es mostren en aquesta pàgina són propietat de la SECF o de tercers. Està prohibit utilitzar-los o descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el consentiment previ del seu propietari.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha introduït algun contingut al web violant els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, n’haurà d’enviar una notificació a la SECF identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial presumptament vulnerats, aportant el títol o la prova de la representació dels drets esmentats anteriorment.

5. Protecció de dades

Per obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades, consulteu la nostra Política de Privacitat..

6. Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o proporcioni a l’altra o a la qual qualsevol de les dues tingui accés tindrà la consideració de confidencial i no podrà ser revelada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers ni utilitzada per qualsevol altra persona per a propòsits diferents dels que van motivar-ne la comunicació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regiran pel que estableix la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir entre les parts en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest document, ambdues parts acorden expressament, i renunciant a qualsevol altre fur que se’ls pogués aplicar, cenyir-se a la jurisdicció dels jutjats i tribunals.

© Copyright 2020 Sociedad Española de Ciencicas Forestales. Tots els drets reservats.