Ampliat fins al 21 de gener el termini per als textos complets al 8CFE

Ampliat el 21 de gener el termini per als textos complets al 8CFE

El Comitè Organitzador del 8º Congreso Forestal Español ha acordat ampliar fins al 21 de gener el lliurament de textos complets per a les comunicacions al 8CFE. Recordeu que aquest procediment és imprescindible tant per a les comunicacions orals com per a les que es presentin en format pòster.

A l'aplicació de comunicacions estan disponibles les plantilles per lliurar els vostres textos complets, així com les instruccions per emplenar aquestes plantilles.

I pel que fa al tipus d'aportació (original o síntesi), recordeu que les característiques són:

- Comunicació original: l'extensió dels treballs cientificotècnics originals estarà entre 1.000 i 6.000 paraules (excloent-ne el títol, autors, afiliació, resum, referències bibliogràfiques i paraules clau)
- Síntesi: L'extensió dels treballs de síntesi estarà entre les 6.000 i les 12.000 paraules (excloent-ne títol, autors, afiliació, resum, referències bibliogràfiques i paraules clau).
A la plataforma també podeu canviar l'autor principal de la comunicació i afegir-hi nous autors al llarg de tot el procés.

I molt important: no oblidis que el document cal anomenar-lo amb el títol de la comunicació. Per exemple, trazab_reto_y_oportunidad_para_los_productos_forestales.