Certificats, a partir del 15 de juliol

A partir del 15 de juliol serà possible descarregar certificats d'assistència i de presentació de comunicació al 8CFE. Estem treballant a l'automatització del procés. Gràcies!