Decisió final del CC i proposta a l'autor

El Comitè Científic ha finalitzat el treball d'avaluació de les comunicacions.

Accedeix al teu espai privat a l'aplicació de gestió de comunicacions per consultar el seu estat, i la proposta de presentació al Congrés.

Si el valor d'aquesta proposta és nul (ni oral ni pòster), vol dir que la vostra comunicació va ser rebutjada en el procés d'avaluació. Si la teva comunicació ha estat acceptada, es publicarà a les actes del 8CFE, si almenys un dels seus autors hi realitza una inscripció.

El següent pas en el procés és preparar la teva intervenció al 8è Congrés Forestal Espanyol. En pocs dies tindràs disponible per a baixar les plantilles per a la presentació oral i per realitzar un pòster.

HAS DE CONFIRMAR L'ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESENTACIÓ COM A ORAL O PÒSTER, per correu electrònic a gestion@congresoforestal.es.

La teva presentació oral o pòster es programarà en un dels dies assignats ja a les diferents taules temàtiques. La seva data i hora definitiva es farà pública les properes setmanes. RECORDA QUE POTS INSCRIURE'T JA AL CONGRÉS, APROFITANT LA TARIFA D'INSCIRPCIÓ TEMPRANA. SI LA TEVA INSCRIPCIÓ ÉS DE DIES SOLTS, MÉS TARDA PODRÀS MODIFICAR LES SEVES DATES PER AJUSTAR-LA AL DIA DE LA TEVA PRESENTACIÓ.

Com en altres edicions, el Comitè Organitzador del Congrés ofereix un servei gratuït d'impressió de pòsters.